ขายพลอยอเมทิสต์แท้จัดชุดราคาถูก พลอยอเมทิสต์แท้จัดชุดจะไม่มีใบเซอร์ให้ฟรี หากต้องการใบเซอร์สามารถติดต่อขอเพิ่มค่าเซอร์ได้(เม็ดละ 300 บาท) และออกใบเซอร์ได้เฉพาะขนาดพลอยตั้งแต่ 4 มิลลิเมตรขึ้นไป