เกี่ยวกับ BangkokGemStoRe.com

         BangkokGemstoRe.com

     ร้านขายพลอยแท้ราคาถูก www.BangkokGemstore.com คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอัญมณีแท้จากธรรมชาติ พลอยแท้ที่นำมาเสนอคืออัญมณีที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง อัญมณีบางส่วนผ่านการเผาเพิ่มความสวยงามเพื่อนำคุณค่าสู่ผู้บริโภค กระบวนการทำงานของธุรกิจอัญมณีร้านนี้เริ่มจากการนำพลอยก้อนมาคัดแยก การเผาพลอย จัดพลอยแท้แต่ละชุดให้ช่างเจียระไน และก่อนจะนำสู่ผู้บริโภคจะมีการคัดแยกจัดกลุ่มของขนาดรวมถึงคุณภาพอีกครั้ง นี่คือร้านขายพลอยแท้ ราคาถูก ที่เหล่านักนิยมอัญมณีแท้และบรรดาพ่อค้าแม่ขายพลอยแท้มองหา หากท่านกำลังต้องการทำธุรกิจอัญมณี หรือเป็นผู้ที่มีความนิยมพลอยแท้จากธรรมชาติในราคาจากผู้ผลิตโดยตรง พลอยแท้ ราคาถูก จากร้าน BangkokGemstoRe เหมาะสมและคู่ควรกับท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะพ่อค้าขายพลอยแท้คนนี้ตระหนักอยู่เสมอว่า "ความพึงพอใจของท่านคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา" 

เลขทะเบียนพาณิชย์

       ร้านขายพลอยแท้ราคาถูก BangkokGemstoRe เกิดจากประสบการณ์การค้าอัญมณีด้วยจุดเริ่มต้นเมื่อกว่า 40 ปีมาแล้ว ด้วยการค้าพลอยทับทิมก้อนในยุคตลาดพลอยก้อนที่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จนขยายการค้าเข้าสู่การเจียระไนพลอยทับทิมส่งเข้าสู่ตลาดค้าอัญมณีที่จังหวัดจันทบุรี ด้วยราคาที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างราคาอัญมณีที่จังหวัดจันทบุรี กับราคาขายปลีกหรือแม้แต่ราคาขายส่งในจังหวัดอื่นๆของประเทศ ร้าน BangkokGemstoRe จึงก่อกำเนิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว ด้วยหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์และจากตำราอัญมณีศาสตร์มาถ่ายทอดให้กับผู้คนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจในลักษณะของอัญมณีแต่ละชนิด รวมถึงการพิจารณาพลอยแท้พลอยสังเคราะห์ในขั้นต้นได้ด้วยตนเอง และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้นิยมแสวงหาอัญมณีแท้ได้เลือกชมเลือกซื้อพลอยแท้ในระดับราคาใกล้เคียงกับตลาดพลอย ณ จังหวัดจันทบุรี

 

ชยุตก์ สุรสิทธิ์

T. 098 332 6938

Line Id: bangkokgemstore

E-Mail: bkkgemstore@gmail.com