ความรู้ควรคู่คนอยากได้พลอย

มีเรื่องราวความรู้สำหรับผู้แสวงหาอัญมณี ช่วยท่านตัดสินใจซื้อหาน้องพลอยไว้เคียงกาย จะได้ไม่ชอกช้ำใจในภายภาคหน้า ความรู้ทั้งหลายนี้ได้มาจากครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทเคล็ดวิชาสุดยอดให้ ผนวกกับประสบการณ์ที่ได้ผ่านพบประสบมาเอง ทั้งมวลนำมาเขย่าภายในสมองเนื้อ จนได้ออกมาเป็นกึ่งนิทานกึ่งตำราพอให้ท่านหญิงท่านชายใช้หากันได้บ้างนะขอรับ เรียนเชิญทุกท่านหาอ่านกันได้ในบทความ "รู้รอบขอบพลอย" ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้