อัญมณี

อัญมณี

ความหมายของอัญมณี

คำว่าอัญมณี ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ อัญมณีมีความหมายว่า “รันตชาติที่เจียระไนแล้ว, แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอย ในความหมายแต่โบราณอัญมณีจะหมายถึงของมีค่าอื่นๆด้วยเช่น พืชผลที่ปลุกไว้ในไร่" นี่ว่ากันตามความหมายของคำว่าอัญมณีตรงแนวนักวิชาการเลย ในด้านของอัญมณีศาสตร์กล่าวว่าอัญมณีคือสิ่งมีค่าที่นำมาใช้ทำเครื่องประดับ อันได้ผ่านการเจียระไนหรือขัดเงามาแล้ว แร่ที่มีนับพันชนิดจะจัดเป็นอัญมณีได้เพียง 70 ชนิด โดยพิจารณาจากสิ่งสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสวยงาม, ความคงทน, ความหายาก, แฟชั่น และ สามารถพกพาได้

 อัญมณี-1

อัญมณีในแบบพ่อค้าขายพลอยแท้

ว่ากันไปตามแนวนักวิชาการกันแล้ว ต่อไปนี้มาว่ากันแนวนักวิชาเกินกันดีกว่า อัญมณี ในแง่มุมของพ่อค้าขายพลอยแท้นามว่าตะวัน คือสิ่งมีค่าที่ก่อกำเนิดจากธรรมชาติ ไม่นับรวมสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์หรือเรียกกันว่าอัญมณีสังเคราะห์ แร่ที่สรรสร้างโดยพระแม่ธรณีมีความงดงามในตัวเอง ทั้งที่เป็นก้อนผลึกยังไม่ผ่านการเจียระไน หรือได้รับการเจียระไนรวมถึงการขัดเงาแล้วก็ตาม ข้าน้อยจะเรียกว่าอัญมณีทั้งหมด นั่นคืออัญมณีแท้ พลอยแท้ ได้จากธรรมชาติ เป็นความหมายของคำว่าอัญมณีของร้านขายพลอยแท้ราคาถูก BangkokGemstoRe.com

 อัญมณี-2

กำเนิดอัญมณี

การก่อกำเนิดของอัญมณีมีได้ทั้งจากพระแม่ธรณีและจากสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อันเป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของสิ่งนั้น ข้าน้อยจะขอยกตัวอย่างอัญมณีที่กำเนิดจากสิ่งต่างๆดังนี้ 

  • อัญมณีที่กำเนิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น มุก, ปะการัง, ฟอสซิลจากสัตว์ 
  • อัญมณีที่กำเนิดจากพืช เช่น อำพัน, ไม้กลายเป็นหิน 
  • อัญมณีที่มาจากนอกโลก เช่น ส่วนของอุกกาบาต

ไม่ว่าจะเป็นอัญมณีที่ถือกำเนิดมาด้วยทางใดของธรรมชาติก็ตาม ทุกกระบวนการนั้นต้องอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัญมณีที่กำเนิดจากพระแม่ธรณี การหมุนพลิกกลับตัวของแผ่นเปลือกโลกเข้าสู่การหลอมละลายภายใต้ความร้อนอันยิ่งยวดใกล้แกนโลก แตกตัวและสร้างผลึกจับกลุ่มก้อนขึ้นมาใหม่ ถูกนำส่งขึ้นสู่ผิวเปลือกโลกอีกครั้งด้วยธารแม็กม่า เมื่อสสารเย็นตัวลงผ่านการกัดกร่อนจากสายลมและหรือกระแสน้ำ ผลึกแร่อันมีสีสันสวยงามจึงบังเกิด เรียกว่าอัญมณี

โดย ตะวัน www.BangkokGemstoRe.com