พลอยแบบเผาเก่า ความร้อนเพียวๆมั้ย

เรื่องราวของพลอยทับทิมแท้เผาเก่า

ความที่ว่ากันต่อมาเรื่อยๆของพลอยทับทิมแท้เผาเก่า ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือรู้ไม่ครบกระบวนการ ไม่ใช่เรื่องแปลกขอรับ แต่พ่อค้าขายพลอยแท้คนนี้ต้องการให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลอยทับทิมเผาเก่าที่มาจากประสบการณ์ของคนเผาพลอยโดยตรง

มีท่านนักเล่นพลอยถามมาต้องการพลอยทับทิมแท้เผาเก่า ท่านเห็นในใบเซอร์ของพลอยทับทิมแท้เผาเก่า ระบุว่า "Moderate residue in fissure" พ่อค้าแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการอัญมณีระบุในความหมายที่กล่าวถึงว่ามีน้ำยาจากการเผาพลอยตรวจพบในรอยแยกของเนื้อพลอย ท่านเลยงง คงเป็นเพราะที่ได้ฟังได้อ่านมา "เค้าว่า" เผาเก่าคือการเผาด้วยความร้อนเท่านั้น ไม่มีการใส่อะไรร่วมในการเผา

ตัวอย่างใบเซอร์พลอยทับทิมแท้เผาเก่า

พ่อค้าขายพลอยแท้คนนี้เลยอธิบายเรื่องพลอยทับทิมแท้เผาเก่าจากประสบการณ์การเผาพลอยในธุรกิจการค้าพลอยของครอบครัว การเผาพลอยทับทิมแท้แบบเก่าก็มีการใส่น้ำยาที่จะช่วยประสานรอยแยกของเนื้อพลอย แล้วรอยแยกนี้เกิดได้อย่างไร ก็เกิดตามธรรมชาติ พลอยก้อนที่มีมลทินเช่นคราบสนิม การจะเอามลทินออกจากเนื้อพลอยได้ก็ต้องผ่านการแช่น้ำกรด เมื่อคราบที่ไม่ต้องการออกไปแล้วจะเหลือเพียงที่ว่างของเนื้อพลอย ถ้าเผาแบบไม่ใส่อะไรเลย ออกจากเตาปุ๊บ แงะพลอยออกจากเบ้าปั๊บ พลอยก็แตกเป็นชิ้นเล็กๆ แบบนี้พ่อค้าน้ำตาร่วงแน่นอน พลอยที่เผาแต่ละเบ้าราคารวมแล้วเกินแสน ด้วยเหตุนี้เมื่อเข้าแลบจึงสามารถตรวจพบน้ำยาที่ใช้เผาพลอยได้ในกรณีที่เนื้อพลอยมีรอยแยกจากมลทินที่ถูกกัดเซาะออกไป ส่วนในกรณีที่เนื้อพลอยแน่นไม่มีรอยแยกในเนื้อพลอย น้ำยาการเผาพลอยไม่สามารถเข้าไปได้ อันนี้ตรวจไม่พบน้ำยา พลอยทับทิมแท้เผาเก่าที่ออกจากเตาเผาในครั้งเดียวกันมีได้ทั้งสองแบบ

พลอยทับทิมแท้เผาเก่า

หากพลอยแท้เหล่าอัญมณีที่มีภายในร้าน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านนักเล่นพลอยได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องกราบขออภัย

โดย ตะวัน www.BangkokGemstoRe.com